פד חתימה

ניהול ורישום חתימות מייגע וגוזל זמן יקר ???

בטיחושבת של חברת ד.א.ס מבצעת כל הנ"ל בצורה קלה וידידותית. ע"י החתימה הדיגיטלית.
בבטיחושבת מנוהלים ומאוחסנים חתימות של: הדרכות, קבלת ציוד מגן, הרשאות עבודה, עדויות על תאונות ועוד

פד חתימה